Pobočka Frýdek - Místek 773 141 411

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete nebo neposkytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Provozovatel viz Kontakt v zápatí.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na provozu e-shopu, pokladního systému, osoby zajištující přípravu, výrobu a přepravu Vašich objednávek.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulici, číslo popisné, psč, město, stát, telefon, e-mail, IP adresu a historii objednávek.

Pokud nakupujete na firmu, zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: obchodní jméno, IČ, DIČ, jméno, příjmení, ulici, číslo popisné, psč, město, stát, telefon, e-mail, IP adresu a historii objednávek.

Správce neukládá ani nezpracovává žádné údaje, které spadají do kategorie citlivých údajů dle GDPR.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány po dobu 10 let od poslední realizované objednávky. V případě odvolání Vašeho souhlasu budou všechny Vaše osobní údaje ihned vymazány.

Daňové doklady se dle zákona 235/2004 Sb. § 35 o dani z přidané hodnoty uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

4. COOKIES

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

5. WEBOVÉ MĚŘIČE

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

6. REKLAMNÍ SLUŽBY

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám.

7. PRÁVO NA PŘÍSTUP A PŘENOSITELNOST DAT

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

8. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

9. ZABEZPEČENÍ OCHRANY DAT

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení (25.5.2018) poskytnout  uvedené služby.